Krajami objętymi były: . w Polska, Bułgaria, Czechy,  Węgry, w Rumunia, Słowenia oraz w kraje bałtyckie. Na jego podstawie opracowany został zaprezentowany raport „CEE Property Lending Barometer 2012”. Możemy się z niego dowiedzieć nie tylko jak przedstawiciele banków oceniają perspektywy rynku nieruchomości, ale również jak Polska wypada na tle innych krajów regionu. Jak wynika ze raportu nasz kraj na tle pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oceniany jest bardzo dobrze. Podsumowaniem badania jest ranking sentymentu banków do finansowania inwestycji w nieruchomości. W tegorocznej edycji Polska zajęła drugie miejsce za Czechami. Na trzecim miejscu znalazła się Bułgaria. Na uwagę zasługuje fakt, iż w ostatnich trzech latach Polska zawsze znajdywała się na pierwszym bądź drugim miejscu w tym zestawieniu.
Kolejną ciekawą informacją wynikająca jest fakt, iż udział zagrożonych kredytów na inwestycje w nieruchomości jest w polskich bankach najniższy w regionie. Wynoszą one bowiem 14%, podczas gdy średnia w regionie to 38%. Aby jednak nie popaść w nadmierny optymizm warto poinformować, że banki generalnie wydają się być mniej optymistyczne w prognozach odbicia się koniunktury na rynku nieruchomości, wobec czego będą w mniejszym stopniu zainteresowane udzielaniem kredytów na nowe inwestycje. Jak poinformowali przedstawiciele KPMG na konferencji prasowej będzie to dotyczyć również polskich banków, które w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy spodziewają się spadku wartości portfela kredytów w segmencie nieruchomości Pomimo trudnej sytuacji w branży dobre projekty wciąż będą uzyskiwać finansowanie. Podejście banków będzie jednak bardziej selektywne, a inwestycje spekulacyjne nie będą mogły liczyć na finansowanie.