1. Nowy Jork z kwota inwestycji na 34,7 miliardów  dolarów

Oczywiście, Nowy Jork został największym rynkiem inwestycyjnym świata. Pierwsze miejsce zajmuje już drugi rok z rzędu – w ciągu 12 miesięcy do drugiego kwartału bieżącego roku  wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne wzrósł o niecałe dwadzieścia procent  do poziomu 34,7 mld dolarów. Pod względem szeregu czynników analizowanych w przeprowadzonym badaniu Nowy Jork wyróżnia się we wszystkich kategoriach, w tym jakości życia.


2. Londyn z kwotą  inwestycyjną na  29,3 mld dolarów

Londyn z inwestycjami o wartości ponad 29 miliardów  USD (osiemnaście procent  mniej niż w Nowym Jorku) i wzrostem o 3,8% uplasował się na drugim miejscu rankingu, tuz za Nowym Jorkiem. Londyn jest nadal największym rynkiem inwestycyjnym w nieruchomości biurowe i hotelowe – wartość inwestycji transgranicznych w stolicy Wielkiej Brytanii była o ponad 90% wyższa niż w Paryżu.Miasto zostało wysoko ocenione także pod względem czynników miękkich takich jak innowacyjność i edukacja, które stwarzają ramy dla wzrostu w przyszłości.


3. Tokio z kwotą  inwestycyjną  na 23,9 mld dolarów

Glenn Rufrano, prezes i dyrektor generalny Cushman & Wakefield, powiedział: "W minionym roku globalne miasta odnosiły coraz większe sukcesy na polu inwestycyjnym i ich hierarchia w rankingu popularności pod względem inwestycji została już wyraźnie określona. Jednak kolejność miast na najwyższych miejscach zestawienia wskazuje, że dla inwestorów najważniejsze jest bezpieczeństwo inwestycji. Wraz z nadejściem ożywienia gospodarczego może się to zmienić. Naszym zdaniem kolejność w rankingu ulegnie zmianie ze względu na dojrzewanie miast, budowę nieruchomości wyższej jakości w lokalizacjach wschodzących oraz ekspansję najemców na nowe rynki".