Cyklicznie publikuje on  materiały analityczne dotyczące tego sektora gospodarki. Właśnie ukazała się najnowsza publikacja Narodowego Banku POlskiego zatytułowana „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 r.” Tytuł bardzo dobrze oddaje jego zawartość, wobec czego jest to przydatna lektura dla wszystkich, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę odnośnie tendencji rynkowych obserwowanych w ubiegłym roku. W raporcie można znaleźć dużo wartościowych danych nie tylko z rynku mieszkaniowego, ale także z sektora nieruchomości komercyjnych. Z ciekawszych informacji zaprezentowanych w omawianym raporcie uwagę zwraca  między innymi część poświęcona analizie ryzyka kredytowego dla banków w Polsce z tytułu udzielania kredytów na nieruchomości. W celu analizy ryzyka porównano udział kredytów zagrożonych dla nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.
Kredyty hipoteczne dla indywidualnych gospodarstw domowych na tle kredytów udzielanych przedsiębiorcom wyróżniają się bardzo niewielkim ryzykiem. Nie można tego powiedzieć o kredytach udzielanych deweloperom w celu budowy mieszkań, gdzie wskaźnik kredytów zagrożonych przekracza dwadzieścia procent.
Ale to tylko jedna strona medalu. Różnica między liczbą kredytów udzielonych na nieruchomość mieszkaniowe i komercyjne jest bowiem ogromna.