Sektor deweloperski, który był jednym z głównych beneficjentów boomu na rynku mieszkaniowym, w warunkach wzrostu konkurencji jak i spadku popytu, przechodzi obecnie porządny proces restrukturyzacji. Należy niestety liczyć się z wyższym ryzykiem działalności firm deweloperskich. Mimo iż dotychczasowe wskaźniki fundamentalne tych przedsiębiorstw, jak i opłacalność ich produkcji, nie dawały podstaw do dużych obaw, to sytuacja może szybko ulec pogorszeniu – także napisano w komunikacie.
Zarówno analiza wskaźnikowa firm deweloperskich, jak też symulacja ich działalności inwestycyjnej, pokazują, że produkcja mieszkań jest nadal  rentowna, a sytuacja przeciętnej firmy deweloperskiej nie budzi, jak dotąd, większych obaw. Jeżeli jednak dynamika nowych projektów nie wyhamuje, rynek mogą czekać znaczniejsze korekty cen a to spowoduje problemy firm.  W raporcie napisano też, że sektor bankowy w Polsce jest stabilny.
Obecne i przewidywane dalsze spadki cen mieszkań, w połączeniu ze zmianami kursów walutowych powodują, że część portfela kredytowego ma nie w pełni satysfakcjonujące zabezpieczenie. Rosną też obciążenia gospodarstw domowych związane ze spłatami kredytów. Zjawiska te, jak dotychczas, nigdy nie zagrażały jednak stabilności sektora bankowego - napisano.