Z tego 2,7 mld zł odszkodowań wynikało z polis motoryzacyjnego OC, a 1,74 mld zł z tytułu autocasco. O ile w przypadku OC wzrosła ogólna wartość odszkodowań o ponad 2,5 proc., w stodunku do roku poprzedniego, o tyle w autocasco ich wartość spadła o 10,5 proc. Średnie odszkodowanie z autocasco zwiększyło się natomiast o 1,77 proc. Dane te oznaczają utrzymywanie się tendencji widocznej już w I kwartale tego roku. Kierowcy zgłaszają bowiem mniej drobnych szkód. Wiąże się to prawdopodobnie z uruchomieniem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny narzędzia, weryfikującego prawa do zniżek za ubezpieczenie. Na mniejszą liczbę zgłaszanych szkód w pierwszym  półroczu mają oczywiście przede wszystkim wpływ korzystne warunki pogodowe w pierwszym  kwartale i brak stłuczek spowodowanych śniegiem i wahaniami temperatury. Średnia szkoda z ubezpieczenia OC w ciągu roku wzrosła o 7,5 proc. z 4,8 tys. zł do 5,16 tys. zł. Dlatego też odszkodowania ogółem wzrosły, choć liczba szkód spadła – z 546 tys. do 521 tys. W ubezpieczeniach OC drugi kwartał z rzędu odnotowany został dodatni wyniki techniczny. Jest on jednak mniejszy niż w I kw. tego roku i wynosi dla całego rynku 15,8 mln zł. W pierwszym półroczu 2012 r. ubezpieczyciele zebrali z tytułu OC prawie 4,4 mld zł, i jest to o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba umów wzrosła w tym czasie o 2 proc., do 17,9 mln. Składka ogółem z autocasco wyniosła 2,9 mld zł, o 1,37 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba polis zwiększyła się o 2,14 proc. do 5 mln.