Według badań ministerstwa gospodarki małe i średnie firmy chcą inwestować posiłkując się głównie środkami własnymi. Głównym źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych były najczęściej środki własne przedsiębiorstw (71 proc. przypadków). 14 proc. ankietowanych finansowało inwestycje kredytem bankowym, podobna liczba przedsiębiorców korzystała z leasingu.

Sektor mśp słabo ocenia politykę gospodarczą rządu. Ponad połowa ankietowanych oceniła politykę rządu źle lub bardzo źle, z drugiej strony jedynie co dziesiąty przedsiębiorca pozytywnie ocenił prowadzoną politykę. Podobne oceny przedsiębiorcy formułowali wobec polityki prowadzonej przez władze samorządowe.

Sektor mśp niechętny jest również przyjęciu waluty euro. Zdaniem przedsiębiorców przyjęcie przez Polskę euro w ciągu kilku najbliższych lat będzie miało negatywne skutki dla funkcjonowania ich biznesów. Ankietowani w nadchodzących miesiącach niechętnie będą zwiększać płace i zatrudnienie.