Agencja ratingowa zmieniła perspektywę długoterminowego ratingu banku PKO BP ze stabilnej do negatywnej. Decyzja ta zwiazana jest ze sprzedażą części akcji PKO BP przez skarb państwa. Wpływ mają również plany sprzedaży w średnim terminie kolejnego pakietu akcji tego banku należącego do BGK. W lipcu skarb państwa sprzedał inwestorom 8 proc. PKO BP za 3,2 mld zł, jednak zainteresowanie było tak duże, że postanowił zwiększyć pierwotnie oferowaną pulę.

Warto jednak podkreślić, że Moody’s utrzymuje długoterminowy rating PKO BP bez zmian i jest jednym z najwyższych w regionie. Jest to spowodowane przekonaniem analityków Moody's, że PKO BP jako kluczowy gracz na polskim rynku bankowym, może cały czas liczyć na wsparcie ze strony skarbu państwa.