Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w pierwszym półroczu tego roku w całym kraju 9,8 tys. pracodawców nie wypłacało regularnie wynagrodzeń pracownikom. Kontrolerzy PIP odnotowali w tym czasie 45,5 tys. przypadków nie wypłacenia pensji na łączną kwotę 94,4 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 37,7 tys. pensji wartych 66,8 mln zł.

Po ostatniej kontroli w świętokrzyskim wnioski są mocno niepokojące. świętokrzyscy pracodawcy nie wypłacili w tym roku przeszło 8 mln zł wynagrodzeń. To przeszło dwa razy więcej niż przed rokiem. 77 pracodawcom inspektorzy wystawili nakazy zapłaty. W sumie wydano 341 decyzji stwierdzających nieprawidłowości przy wypłacaniu wynagrodzeń. Dotyczyły przeszło 6 tysięcy pracowników.