Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła nowy pomysł dla przyszłych emerytów - Emerytalne Konto Oszczędnościowe (EKO). Projekt przewiduje  ulgi podatkowe dla osób oszczędzających na starość. Prof. Lesław Gajek, zastępca przewodniczącego KNF powiedział, ze to pomysł na to, jak stworzyć zachętę do oszczędzania na starość, która z punktu widzenia budżetu nie jest dotkliwa.

W grę wchodziłyby dwa warianty. W pierwszym (2x50) oszczędzający wpłacałby w ramach składki podstawowej 50 zł miesięcznie oraz kolejne 50 zł (w ramach składki dodatkowej), które można by odliczyć od dochodu.

W wariancie 3x50 dodatkową składkę wnosiłby na zasadzie dobrowolności także pracodawca. Wpłatę taką mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i nie uwzględnić jej w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. W obu wariantach wypłaty z EKO po ukończeniu 60. roku życia byłyby nieopodatkowane.