W lipcu nadwyżka obrotów bieżących wyniosła 9,7 mld EUR. W poprzednim miesiącu sięgała 14,3 mld EUR.

W lipcu w skali 12 miesięcy nadwyżka na rachunku bieżącym eurolandu wynosiła 62,9 mld euro. W tym samym okresie ubiegłego roku było to 22,2 mld EUR deficytu.