Komisja Europejska odblokuje płatności dla Polski z programu Innowacyjna Gospodarka. Decyzja dotyczy wypłat dla Polski na projekty elektronicznej administracji (e-government). Komisja Europejska wstrzymała je w kwietniu 2012. ze względu na obawy związane z legalnością i regularnością wydatków oraz niską efektywnością zarządzania dofinansowaniem z UE. Projekty wdrażające elektroniczną obsługę administracyjną w krajach UE są realizowane w ramach tzw. priorytetu 7 (e-government) programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.