20 lat temu Francuzi głosowali za stworzeniem wspólnej waluty w Europie, ale dziś już mają inne zdanie. 67 proc. badanych stwierdziło, że od przyjęcia Traktatu z Maastricht Unia zmierza "raczej w złym kierunku". Francuzi wypowiadają się negatywnie w sprawie skutków wspólnej waluty.  45 proc. respondentów uważa, że  euro utrudniło wyjście z kryzysu 2008 roku. Zdaniem większości respondentów przyjęcie wspólnej waluty miało negatywny wpływ na konkurencyjność gospodarki (61 proc. ankietowanych), poziom bezrobocia (63 proc.) oraz ceny produktów na rynku (89 proc.).

Francuzi są jednak świadomi wysokich kosztów ewentualnego wyjścia ze strefy euro. 65 proc. respondentów odrzuca tę możliwość, a jedynie 35 proc. byłoby przychylnych powrotowi do  franka. Jednak z miesiąca na miesiąc obóz zwolenników narodowej waluty się powiększa.