77 proc. dorosłych Polaków posiada konto w banku i odsetek tek jest bez zmian od 2009 roku. Wskaźnik ubankowienia, czyli odsetek osób mających konto bankowe w relacji do liczby ludności, również się zatrzymał.

Konto bankowe posiada także niemal co dziesiąty przedstawiciel młodzieży w wieku 15-17 lat, a część osób w wieku 25-39 lat ma więcej niż jedno konto. Szacuje się, że na rynku funkcjonuje ok. 26 mln rachunków. W Polsce mieszka ponad 31 mln dorosłych Polaków - gdyby każdy miał jeden rachunek, wskaźnik ubankowienia wynosiłby ponad 80 proc.