Niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble ostrzegł przed zbytnim pośpiechem przy wprowadzaniu europejskiego nadzoru nad bankami w UE. Sprawowana przez Europejski Bank Centralny (EBC) kontrola powinna objąć jego zdaniem tylko największe banki.

Zdaniem Schaeuble wprowadzanie nadzoru powinno się rozpocząć od banków o kluczowym znaczeniu dla systemu finansowego strefy euro. Za nierealistyczne uznał plany tworzenia takiego nadzoru od razu dla 6000 do 8000 działających w eurolandzie instytucji finansowych. W każdym kraju trzeba wcześniej stworzyć system bezpieczeństwa depozytów oraz program restrukturyzacji banków - dodał szef niemieckiego resortu finansów.

Dopiero po ustanowieniu europejskiego nadzoru bankowego, sprawowanego przez EBC, Europejski Mechanizm Stabilizacyjny EMS będzie miał możliwość bezpośredniej pomocy poprzez dokapitalizowanie przeżywających trudności banków w strefie euro.