Wejście w życie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (EMS) już od 1 lipca bieżącego roku - jak planowano – uniemożliwiła duża ilość skarg do federalnego niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem skarżących, traktat o EMS zbyt mocno ingeruje w kompetencje niemieckiego parlamentu w sprawach budżetowych. Jak wskazują unijne źródła, jeśli w środę trybunał wyda pozytywną dla EMS decyzję, to fundusz ten powinien „stać się operacyjny” już w październiku. Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej (EFSF), czyli tymczasowy fundusz ratunkowy strefy euro, wygasa w połowie 2013 r. Warto wiedzieć, że EMS ma kilka przewag nad EFSF. Jest to trwały mechanizm ze statusem międzynarodowej organizacji finansowej. Będzie dysponował własnym, wpłaconym kapitałem, a nie opierał się tylko na gwarancjach. Otworzy możliwość podejmowania decyzji większością głosów w pilnych sytuacjach. EMS będzie „silniejszą i skuteczniejszą zaporą ogniową”, chroniącą stabilność finansową eurolandu

.