W komunikacie po ostatnim posiedzeniu RPP stwierdziła, że jeśli kolejne dane makroekonomiczne będą potwierdzać dalsze spowolnienie gospodarcze, a szanse na ograniczenie inflacji wzrosną RPP rozważy dostosowanie polityki pieniężnej.

- Komunikat po ostatnim posiedzeniu RPP nie stanowi zapowiedzi obniżki stóp procentowych w październiku, lecz jest stanowczym potwierdzeniem strategii elastycznej polityki pieniężnej – powiedziała Zyta Gilowska, członek RPP.

Zdaniem przedstawicielki Rady, która w kwietniu i maju opowiadała się za podniesieniem stóp procentowych, ich obniżki nie są wykluczone.