Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2012 roku, ubezpieczyciele majątkowi wypłacili klientom ponad 7 mld zł.

2,7 mld zł odszkodowań wynikało z polis motoryzacyjnego OC, a 1,74 mld zł z tytułu autocasco. O ile w przypadku OC wzrosła ogólna wartość odszkodowań (2,55 proc., rok do roku), o tyle w autocasco ich wartość spadła o 10,5 proc. Średnie odszkodowanie z autocasco zwiększyło się natomiast o 1,77 proc.

Natomiast świadczenia z ubezpieczeń na życie przekroczyły kwotę 12 mld zł, o 2,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, dominują wypłaty związane z klasycznymi ubezpieczeniami na życie (grupa I) i można je wiązać z zapadaniem krótkoterminowych kontraktów o charakterze lokacyjnym.

Rośnie także zainteresowanie polisami powiązanymi z funduszami kapitałowymi.