W ocenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w Europie istnieje możliwość do prowadzenia dalszej akomodacyjnej polityki monetarnej, ponieważ presja inflacyjna prawdopodobnie będzie maleć.

MFW czeka obecnie na dalsze wskazówki ze strony Europejskiego Banku Centralnego w kwestii określenia uwarunkowania swoich zobowiązań dotyczących dalszego niekonwencjonalnego wsparcia.

Hiszpania nie zwracała się do MFW pomoc i Fundusz takiego planu wsparcia nie opracowuje. Madryt podejmuje zdecydowane działania w walce ze swoimi problemami gospodarczymi, a szanse kraju na uzdrowienie sytuacji poprawią się wraz z polepszeniem się warunków na poziomie europejskim.