Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes UOKiK wyraziła zgodę na utworzenie przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, spółkę DGA oraz Life Fund wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Life Fund Spółka komandytowo-aukcyjna.

Do transakcji doszło w wyniku zorganizowanego przez KFK, konkursu na stworzenie funduszu kapitałowego. W wyniku koncentracji powstanie fundusz kapitałowy pod nazwą Life Fund Spółka komandytowo-aukcyjna, który zajmie się dokonywaniem inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Udziałowcami Life Fund zostaną KFK oraz pozostali uczestnicy transakcji.

Krajowy Fundusz Kapitałowy jest utworzoną na mocy ustawy spółką akcyjną, która za pośrednictwem funduszy kapitałowych, wspiera działających w Polsce małych i średnich przedsiębiorców o wysokim potencjale innowacyjności i rozwoju.