Ministerstwo Finansów podało, że według danych ze sprawozdań samorządów w I połowie 2012 r. dochody samorządów wyniosły łącznie 88 mld 258 mln zł (tj. 48 proc. planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 5,2 proc.

Po pierwszym półroczu 2012 r. jednostki samorządu terytorialnego miały łącznie 6 mld 604 mln zł nadwyżki budżetowej. Nadwyżka budżetowa samorządów oznacza, że ich dochody były wyższe niż wydatki.

Na koniec roku samorządy planują jednak deficyt w wysokości 13 mld 666 mln zł.