Cypryjski raj podatkowy przestanie istnieć od stycznia 2013 r. Jest na to pełna zgoda parlamentu. Senatorowie przyjęli uchwaloną przez Sejm ustawę pozwalającą na ratyfikację protokołu, który zmienia umowę Polski i Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodów i majątku.

Przyjęcie ustawy ratyfikacyjnej oznacza koniec możliwości obniżania podatku od dywidend. To najważniejsza zmiana. Z umowy polsko-cypryjskiej zniknie tzw. klauzula tax sparing, która jest szkodliwa z punktu widzenia interesów skarbu państwa.

Kolejne zmiany czekają właścicieli firm w Luksemburgu, Singapurze, Malezji.