Grupa o2 SA odwołała ofertę publiczną z powodu niewystarczającego popytu, przy akceptowalnej dla spółki cenie. Spółka nie wyklucza przeprowadzenia oferty w przyszłości.

Oferta publiczna Grupy o2 SA obejmowała sprzedaż do 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz emisję do 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących około 19,3 proc. wszystkich walorów. Pozostała część miała pozostać w rękach założycieli spółki.