Agencja Moody’s uważa, ze Niemcy tracą opinię bezpiecznej przystani. Amerykańscy analitycy obniżyli do negatywnej perspektywę utrzymania przez RFN najwyższej (AAA) oceny ryzyka kredytowego. Jednak zdaniem polskich ekonomistów nie będzie to miało radykalnego wpływu na perspektywy współpracy gospodarczej naszego kraju z zachodnim sąsiadem.

Moody’s obawia się, że Niemcy nie będą w stanie przeprowadzić kontrolowanego bankructwa Grecji. A także tego, że sfinansowanie nieuchronnych bailoutów dla Hiszpanii i Włoch zrujnuje budżet RFN.

Polscy eksperci nie wierzą, aby w dłuższej perspektywie warunki zaciągania pożyczek na rynkach dla Niemiec istotnie się pogorszyły i aby gorsza koniunktura w Republice Federalnej miała wpływ na kondycję polskiej gospodarki.