W 1999 roku przestała funkcjonować ustawa Glassa- Steagalla, która nakazywała odseparowanie w bankach działalności inwestycyjnej i komercyjnej. Od tego momentu aktywa największych amerykańskich banków potroiły się do 15 bilionów dolarów i stworzyły ponad 10 tys. firm zależnych, a struktury te pozwalały im płacić niższe podatki i uniknąć bardziej rygorystycznych regulacji.

Najwięcej takich placówek (3391)  ma JPMorgan Chase, lider amerykańskiego rynku, a kolejni wielcy gracze – Goldman Sachs, Morgan Stanley i Bank of America – mają takich jednostek po ponad 2000.  Citigroup, trzeci amerykański pożyczkodawca dorobił się tylko 1645 spółek córek. Itd. …