W ostatnim czasie najlepsze wyniki inwestycyjne osiąga Fundusz Emerytalny Nordea. W pierwszej połowie 2012 r. jego zysk wyniósł 6,14 proc. Był najwyższy wśród wszystkich OFE i o ponad 1 pkt proc. lepszy od wyniku najsłabszego funduszu w zestawieniu obejmującym  sześć miesięcy.

Na drugim miejscu znalazło się Amplico. Stopa zwrotu tego OFE była tylko nieznacznie niższa niż Nordei (6,1 proc.). To zdecydowanie jeden z najbardziej stabilnie inwestujących funduszy emerytalnych. Na ostatnie 12 lat  - pięć razy był numerem jeden.

Na miejscu trzecim jest ING. Przez sześć miesięcy zarobił 6,02 proc. W dłuższych okresach również zwykle radzi sobie dobrze.

ING udowodnił, że duże fundusze są w stanie osiągać dobre wyniki i potrafią elastycznie inwestować. Aktywa, którymi zarządza ING, zbliżające się już do  60 mld zł.