Rząd wprowadził w życie projekt dotyczący zmian w funkcjonowaniu i organizacji otwartych funduszy emerytalnych. Paradoksalnie na nowych rozwiązaniach może stracić Skarb Państwa oraz rodzimi inwestorzy.

Proponowane zmiany opierają się na trzech fundamentach. Najważniejszym jest stopniowe zwiększenie limitów inwestycji w aktywa zagraniczne m. in. obligacje oraz akcje notowane na światowych giełdach. Drugim elementem będzie przekształcenie procedury wyliczania stopy zwrotu, jaką wypracowały OFE. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w możliwości przejęć na rynku funduszy emerytalnych.

Głównym powodem wprowadzania nowych limitów nie jest jednak troska o klientów OFE, a wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie uznali, że przepisy krajowe w zakresie ograniczenia zagranicznych inwestycji funduszy emerytalnych uderzają w swobodę przepływu kapitału między krajami członkowskimi.