W ramach działań poprzedzających ewentualne wpisanie Watykanu na tzw. białą listę, czyli spis państw stosujących przejrzyste zasady walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. przeprowadzono kontrolę w instytucjach Stolicy Apostolskiej, przede wszystkim w watykańskim banku IOR.

Komitet Moneyval, instytucja Rady Europy oceniająca systemy walki z praniem brudnych pieniędzy, pozytywnie ocenił w opublikowanym dziś raporcie większość zasad obowiązujących w tej dziedzinie w Watykanie. Zaapelował jednak o wzmożenie czujności.