GUS opublikował niezbyt optymistyczne dane, z których wynika, że w czerwcu w przedsiębiorstwach  było zatrudnionych 5 mln 531,4 tys. osób, czyli o 0,1 proc. więcej niż przed rokiem, a przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło 3,75 tys. zł, czyli wzrosło o 4,3 proc. w ujęciu rocznym, a liczone miesiąc do miesiąca - o 3,8 proc.:

Były wiceprezes NBP Krzysztof Rybiński komentuje powyższe wyniki w dość czarnych barwach.  W drugiej połowie roku powinniśmy się spodziewać spadku zatrudnienia m.in. w sektorze publicznym. Może to dotyczyć np. nauczycieli, pracowników administracji oraz budownictwa. Spadek zatrudnienia i płac doprowadzi w drugiej połowie roku do znacznego pogorszenia nastrojów wśród polskich konsumentów. W przyszłym roku czeka nas recesja, znacznie pogorszenie odczujemy już w drugiej połowie tego roku