Włochy sprzedały podczas aukcji obligacje o różnym terminie zapadalności o łącznej wartości 5,25 mld euro.

Nabywców znalazły papiery z terminem zapadalności w 2015 r. warte 3,5 mld euro, 2019 r. za 766 mln euro, 2022 r. za 600 mln euro oraz 2023 r. warte 384 mln euro. W sumie Włosi sprzedali dług o łącznej wartości 5,25 mld euro, co odpowiada ustalonemu celowi. Rentowności poszczególnych papierów wyniosły odpowiednio 4,65 proc., 5,58 proc., 5,82 proc. oraz 5,89 proc.