W dniu dzisiejszym rentowność polskich obligacji denominowanych w euro wynosiła dla dwuletnich – 0,818, dla pięcioletnich – 1,899, a dla dziesięcioletnich – 3,092. Jeszcze nigdy odsetki od długu nie były tak niskie.

- Są to najniższe poziomy w historii. Dodatkowo rentowność obligacji dziesięcioletnich denominowanych w złotych spadła poniżej 5 proc., jest to najniższy poziom od marca 2006 r. - komentuje Jacek Rostowski, minister finansów.  To kolejny sygnał o rosnącym zaufania inwestorów do Polski, która od 2007 r. odnotowuje najwyższy wzrost gospodarczy wśród wszystkich krajów UE, dzięki czemu jest postrzegana jako bezpieczna przystań - dodaje Rostowski.

Dealerzy poinformowali, że wciąż polski dług kupują inwestorzy zagraniczni, którzy szukają w miarę bezpiecznych instrumentów finansowych gwarantujących relatywnie przyzwoity wzrost. Podczas gdy długoterminowe obligacje Niemiec czy Stanów Zjednoczonych oferują oprocentowanie na poziomie nieco powyżej jednego procenta, w przypadku polskich papierów jest ono wyraźnie wyższe.