Najnowsza kwartalne badanie liczby i wartości pierwszych ofert publicznych (IPO) na najważniejszych giełdach europejskich, wskazuje na całkowity zastój na rynkach kapitałowych naszego kontynentu.

W drugim kwartale 2012 r. w Europie odnotowano zaledwie 80 ofert o łącznej wartości 720 mln euro. W porównaniu z zeszłym rokiem oznacza to spadek o 40 proc. w przypadku liczby IPO i aż o 95 proc. co do wartości debiutów. Nie inaczej jest na całym świecie. Łączna wartość IPO w Chinach w drugim kwartale spadła o 74 proc. Po nieudanej ofercie Facebooka nastąpiło całkowite załamanie na rynku pierwotnym także w USA.

Według szacunków łączna wartość odwołanych bądź zawieszonych IPO na całym świecie wynosi ponad 8 mld euro.

Na tym tle Polska przestawia się optymistycznie. W drugim kwartale 2012 r. na GPW zadebiutowało najwięcej spółek w Europie. Łącznie w Warszawie odbyło się ponad 40 proc. europejskich IPO. Najbardziej aktywnym rynkiem pod względem pierwszych ofert publicznych był rynek New Connect – odbyło się na nim 28 z 33 polskich IPO. Najwięcej debiutowało spółek z sektorów nowych technologii, produktów i usług przemysłowych oraz podróży i rekreacji.