Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał do Ministerstwa Finansów wniosek ws. uruchomienia środków z Funduszu Pracy.

Ministerstwo liczy na kwotę ponad 0,5 mld zł. Środki mają być przeznaczone na aktywne formy walki z bezrobociem, przede wszystkim wśród młodzieży i osób po 50. roku życia.