Walne Zgromadzenie Grupy Lotos SA postanowiło nie przeznaczać wypracowanego w 2011 r. zysku na dywidendę dla akcjonariuszy. Grupa wypracowała zysk netto z działalności w wysokości 307,6 mln zł.

Akcjonariusze podjęli uchwałę, aby zysk przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki oraz na finansowanie przedsięwzięć społecznych. Wskazano, że w zakresie zainteresowania spółki znajduje się poszukiwanie i wydobycie węglowodorów z łupków.