Walne Zgromadzenie spółki Introl zdecydowało, że z zysku za 2011 rok na dywidendę trafi 8,26 mln zł, co daje 0,31 zł dywidendy na akcję.

Pozostała część zysku netto, w wysokości 2,62 mln zł, zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

Z zysku za 2010 rok Introl wypłacił 0,34 zł dywidendy na akcję.