Agencja Fitch obniżyła rating BZ WBK do BBB z A- z perspektywą stabilną i potwierdziła rating Kredyt Bank na poziomie BBB, nadając ratingowi perspektywę stabilną.

Fitch uzasadnia swoją decyzję obniżeniem ratingu banku dominującego wobec BZ WBK, tj. Banco Santander oraz oceną profilu kredytowego podmiotu, który powstanie po połączeniu BZ WBK i Kredyt Banku. Dodatkowo, według agencji, obniżenie ratingu Banco Santander zmniejsza możliwości udzielenia wsparcia przez ten podmiot na rzecz BZ WBK i połączonego banku.