Rząd przyjął m.in. założenia do projektu budżetu na 2013 r. Założono, iż wzrost PKB w 2013 r. wyniesie 2,9 proc., a wzrost cen towarów i usług, czyli inflacja - 2,7 proc. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 roku powinien wynieść 5,6 proc., a w sektorze przedsiębiorstw 5,7 proc.

Rząd zakłada, iż rejestrowane bezrobocie w przyszłym roku wyniesie 12,4 proc., a minimalne wynagrodzenie wyniesie 1600 zł.