W ostatnich miesiącach polskie fundusze inwestujące na rynku amerykańskim osiągnęły  o wiele lepsze wyniki niż podobne fundusze zagraniczne obecne na naszym rynku. W okresie ostatnich 3 miesięcy podmioty inwestujące w akcje straciły średnio o 6,5 pkt proc. mniej niż fundusze zagraniczne, a fundusze lokujące środki w papierach dłużnych zarobiły średnio 5,6 proc., podczas gdy zagraniczne wyszły na zero. Również w dłuższej kilkuletniej perspektywie polskie strategie są minimalnie lepsze od zagranicznych.