ONZ twierdzi, że polityka oszczędności stosowana w UE jako remedium na kryzys zadłużenia prawdopodobnie pogrąży kraje unii walutowej w głębszej recesji, zdestabilizuje globalne rynki finansowe; stanowi ona teraz zagrożenie dla światowej gospodarki.  Wiele krajów rozwiniętych, gospodarczo nie podniosło się jeszcze z kryzysu finansowego lat 2008-2009, a stosowana tam jako antidotum na problem zadłużenia publicznego polityka cięć budżetowych, uderza rykoszetem w gospodarki, które ma ratować. ONZ wzywa do zmiany polityki i przeniesienia jej akcentów z (prób) konsolidacji krótkoterminowej na uzyskanie średnio- i długoterminowej równowagi fiskalnej. Również  nalega na koordynowanie polityki gospodarczej i finansowej krajów na poziomie międzynarodowym oraz wspieranie polityki, która służy tworzeniu miejsc pracy.