Hiszpania zwróci się do państw strefy euro o pomoc finansową dla swoich banków. Będzie to już czwarty kraj, który prosi o pomoc po rozpoczęciu kryzysu zadłużeniowego w strefie euro.

Dwóch urzędników Unii Europejskiej poinformowało, że zaplanowano spotkanie ministrów finansów wszystkich państw strefy euro, na którym dyskutowany będzie wniosek Hiszpanii o udzielenie pomocy finansowej bankom.
Szef eurogrupy Jean-Claude Juncker powiedział, że Unia Walutowa gotowa jest udzielić pomocy hiszpańskiemu sektorowi bankowemu, jeśli poprosi o to rząd w Madrycie.