Minister Finansów Jacek Rostowski poinformował, że od europejskiego szczytu 11 lutego 2010 roku spadła rentowność wszystkich naszych obligacji z wyjątkiem dwuletnich nominowanych w euro, a od 7 lipca 2012 r. spadła rentowność dosłownie wszystkich polskich obligacji. W przypadku nominowanych w euro obligacji 10-letnich spadek w obydwu okresach był nawet większy niż w Czechach.