Od 11 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej. Wszelkie błędy w rozliczeniu dotacji z UE w świetle ustawy stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Celem nowelizacji ustawy było zaostrzenie kar dla urzędników, ale w efekcie daje możliwość karania również przedsiębiorców i osoby, które otrzymały unijną dotację.

Za błąd w rozliczeniu można urzędników postawić przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ukarani mogą też zostać przedsiębiorcy, którzy np. przygotowują zamówienia publiczne na zlecenie urzędów i ministerstw. Problem może dotyczyć tysięcy firm.