EBC powołał grupę specjalistów, która ma zająć się możliwym pogorszeniem greckiego kryzysu. Wywołało to spekulacje, jakoby europejski bank przygotowywał się do opuszczenia przez Grecję unii walutowej.  Członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego zapewnia, ze bank chce utrzymać Grecję w strefie euro i koncentruje na tym swoje działania. Jednak ostateczna decyzja należy do Grecji i Unia będzie musiała uszanować jej wybór. Natomiast EBC jest przede wszystkim zainteresowany zachowaniem stabilności całej strefy euro.