"New York Times" negatywnie komentuje brak uzgodnionego planu rozwiązania kryzysu zadłużeniowego w strefie euro i wzywa do podjęcia kroków na rzecz ożywienia wzrostu ekonomicznego w eurolandzie

Programy oszczędnościowe nie powiodły się, ograniczając wzrost gospodarki i jeszcze bardziej utrudniając zadłużonym krajom spłatę długów. Rosną również koszty polityczne.

Zdaniem dziennika, gdy Grecja wyjdzie ze strefy euro, zamieszanie doprowadzi do kolejnego światowego kryzysu, jak w 2008 roku. System finansowy jest teraz tak samo wzajemnie powiązany ze sobą, a osłabione gospodarki Europy i Ameryki są bardziej wrażliwe na wstrząsy.

„New York Times" popiera plan wspólnej emisji obligacji przez kraje strefy euro, forsowany przez prezydenta Francji Francois Hollande'a i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który przewiduje też, że wprowadzono by jednocześnie mechanizm dokładnego monitorowania budżetów tych krajów.