Christine Lagarde szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego uważa, że rządy państw strefy euro powinny bardziej poczuwać się do wzajemnej odpowiedzialności za swoje długi i zrobić więcej dla wsparcia wzrostu m.in. poprzez wprowadzanie reform

Twierdzi, że państwa członkowskie eurolandu nie mają możliwości posłużenia się bodźcem fiskalnym dla pobudzenia wzrostu. Zwrócił a uwagę na postęp w zabiegach na rzecz stworzenia funduszu osłonowego oraz wprowadzenia reform strukturalnych w Hiszpanii i we Włoszech. W sprawie Grecji stwierdziła, że "MFW musi być technicznie przygotowany na każdą opcję", dodając, że sytuacja tego kraju jest "o wiele bardziej skomplikowana niż alternatywa: wyjść z eurostrefy lub w niej pozostać".