Również podobno zdyscyplinowana północ Europy boryka się ze zrównoważeniem finansów publicznych. Rząd Belgii przyznał, że nie zdoła ograniczyć deficytu budżetowego zgodnie z obietnicami złożonymi Brukseli. Premier Holandii Mark Rutte forsuje pakiet oszczędności, ale najpewniej utraci większość po przedterminowych wyborach parlamentarnymi 12 września, a nowy szef rządu odwróci jego plan.