Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przejęcie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta przez Talanx International AG i Meiji Yasuda Life Insurance Company.

Inwestorzy złożyli zobowiązania w zakresie m.in. ewentualnego wsparcia finansowego, polityki dywidendowej, aktywnego uczestnictwa w procesie przygotowania do spełnienia wymogów określonych w dyrektywie Solvency II oraz nieprzeniesienia siedziby poza granice Polski i niedziałania jako oddział spółki mającej siedzibę poza granicami Polski w przeciągu 3 lat od zatwierdzenia nabycia akcji Warty.