Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie wprowadziło do sprzedaży ubezpieczenie o charakterze odwróconej hipoteki.

Produkt spółki - Fundusz Pewne Jutro przeznaczony jest dla osób samotnych, które ukończyły 65. rok życia i posiadają tytuł własności domu lub mieszkania. Ma formę ubezpieczenia na życie w formie dożywotniej renty. Wysokość renty miesięcznej obliczana jest na podstawie kwoty składki, wieku ubezpieczonego, długości wybranego gwarantowanego okresu wypłat świadczeń oraz opłat czynszowych.

Renta podlega indeksacji co 2 lata. Ubezpieczyciel pokrywa czynsz, zaś klient opłaca regularnie media. Korzystanie z lokalu do końca życia gwarantuje służebność osobista, wpisana do księgi wieczystej.