Nadspodziewanie dobry wynik Niemiec wpłynął krzepiąco na ocenę przyszłości strefy euro. Niemiecki PKB wzrósł w pierwszym kwartale o 0,5 proc. w stosunku do ostatnich trzech miesięcy poprzedniego roku. To znacznie lepszy wynik od przewidywań ekonomistów.

Dzięki dobrym wynikom Niemiec PKB całej strefy euro pozostało na niezmienionym poziomie – wynik ten uratował strefę euro przed techniczną recesją.