Przywódcy G8, którzy spotkali się w amerykańskim Camp David obiecali podjąć niezbędne kroki, żeby wesprzeć słabnący wzrost gospodarczy, nie zapominając jednocześnie o redukcji deficytów budżetowych. Wspólnie złożyli deklarację chęci pozostania Grecji w strefie euro. Zadeklarowali oni też, że chcą pozostania Grecji w strefie euro. To stanowisko stoi w opozycji do Niemiec, które kładą nacisk wyłącznie na oszczędności i po cichu sugerują Grecji opuszczenie strefy euro.

Powyższe spotkanie spowodowało poprawę nastrojów i wzrost złotego.