W Brukseli ministrowie finansów UE osiągnęli jednogłośne porozumienie ws. dyrektywy o wymogach kapitałowych CRD IV. Porozumienie było poprzedzone sporem o swobodę krajów w ustanawianiu dodatkowych wymogów dla banków.

Chodzi o nowe wymogi kapitałowe dla banków wynikające z międzynarodowego post-kryzysowego porozumienia G-20 nazwanego Bazylea III. Według niego, banki mają utrzymywać więcej kapitałów najwyższej jakości CET1 w wys. 4,5 proc. wobec swoich aktywów (obecnie 2 proc.).

Przyjęto, że kraj będzie miał swobodę w podnoszeniu tzw. bufora bezpieczeństwa kapitałowego dla kluczowych banków w swoim kraju i ich spółek-córek w innych krajach w wysokości nie przekraczającej 3 proc.